f y
Національна спілка кінематографістів України

Новини спілки

Правління НСКУ надіслали листа до комітетів ВР щодо законопроектів про ОКУ

06.02.2018

Правління НСКУ надіслали листа до комітетів ВР щодо законопроектів про ОКУ.

Публікуємо текст листа.

 

 

Голові Верховної  Ради України

А.В. Парубію


Шановний Андрію Володимировичу!  

 

Комітет  Верхоної  РадиУкраїни

з питань науки і освіти

О.В. Співаковському


Шановний Олександре Володимировичу!  


На розгляді в Парламенті перебуває п’ять законопроектів, які стосуються унормування діяльності організацій колективного управління (ОКУ) ― це реєст. № 7014 від 01.08.2017, реєст. № 7014-1 від 17.08.2017, реєст. № 7029 від 17.08.2017, реєст. № 7029-1 від 05.09.2017 і № 7466 від 28.12.2017.

Розуміючи важливість й актуальність розв'язання  проблем, що існують сьогодні у царині управління майновими правами об'єктів інтелектуальної власності,  слід визнати, що жоден з цих законопроектів ніяк не гарантує  вихід з кризового стану. Навіть більше, їх численні  недоліки  неможливо виправити шляхом внесення низки змін до другого читання, позаяк їхній зміст, у кращому випадку, містить лише третину питань щодо функцій і специфіки діяльності ОКУ. Питань, які потребують належного унормування. Вже ця обставина зумовлює єдине можливе рішення, яке нами і пропонується: відправити названі законопроекти суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Неприйнятними, зокрема, вважаємо запропонований  розподіл сфер колективного управління (обов’язкового і розширеного) та процедури визначення ОКУ, що отримають повноваження управляти цими правами. У чотирьох законопроектах (7466, 7014, 7014-1 і 7029-1) такий розподіл є дискримінаційним щодо інших творчих секторів, окрім музичної сфери, чомусь обраної як привілейованої. Крім того, особливим чином акцентуються права Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав», якій безальтернативно передаються сфери, до яких вона немає безпосереднього стосунку. Не можна погодитись і з тим, що два останні законопроекти знову (як це було в одіозному 4461, якому вони наслідують) пропонують припинити діяльність всіх інших ОКУ та експропріювати їх майно на користь цієї державної структури. Наприклад, в аудіовізуальному секторі є ОКУ «ВГО Сінема», яке є членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), а також є ОКУ асоціація «АРМА-Україна» ―  і ми не бачимо жодного аргументу, на користь припинення їхньої діяльності.


Щодо розподілу сфер розширеного колективного управління у законопроекті 7029, то вони викладені, на наш погляд, украй нефахово і не можуть бути впроваджені взагалі.

Ми також заперечуємо проти намагань спотворити цілісність аудіовізуального твору, визначаючи різні умови для збору винагороди за музичні твори, які створені до нього, й іншими авторами аудіовізуального твору. Необґрунтованим вважаємо і визначення того, яким чином розподіляти частки винагороди між його авторами (їх п'ять осіб, і музичне оформлення трапляється не в усіх фільмах, або присутнє фрагментарно, але чомусь саме композиторам пропонується віддати 1/3 від частки винагороди за його використання).

Окремо слід зауважити, що у цих законопроектах не відбулося узгодження з європейськими нормами — передусім з вимогами Директиви 2014/26/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2014 р. «Про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн-використання на внутрішньому ринку». Не всі важливі настанови враховано, а ті, що подані, не завжди мають адекватне викладення, унеможливлюючи їх застосування на практиці.

На нашу думку, усі законопроекти містять багато внутрішніх суперечностей, а 7029 ще й побудований на застарілому поняттєвому апараті. Таким чином, вони не тільки не  наближають до розв'язання важливих галузевих проблемних питань, які завжди були каменем спотикання, а й додають до них нові.

До того ж, в законопроектах мало уваги надано подоланню суперечностей і недоліків у чинному законодавстві, через які інститут колективного управління ефективно працювати не зможе. У тому числі щодо усунення неоднозначності правового статусу ОКУ.

З урахуванням цих обставин вважаємо, що підготовка і прийняття остаточного варіанту законопроекту щодо діяльності ОКУ має відбуватися лише за участю фахової спільноти, проведення широкого обговорення та урахування думки практиків у цій галузі.


З повагою,


Голова НСКУ                                                          
Олесь Янчук