f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Інформація про фінансово-господарську діяльність Центру Довженка за І квартал 2015 року

01.06.2015

Інформація про фінансово-господарську діяльність Державного підприємства „Національний центр Олександра Довженка”відповідно до Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 лютого 2015 року № 116) за І квартал 2015 року.

Державне підприємство „Національний центр Олександра Довженка” (надалі – Центр) створено відповідно до положень Указу Президента України від 10 вересня 1994 року № 511/94 „Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка” із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1237/98 від 10.11.98 та наказів Міністерства культури і туризму України від 1 листопада 1994 року № 562 „Про створення Національного центру Олександра Довженка у м. Києві” та № 429 від 22.08.1996 р. „Про початок діяльності Національного центру Олександра Довженка”. 

Мета і предмет діяльності Центру 

Центр є єдиним в Україні державним закладом, мета якого:

 • збереження і примноження спадщини національного кіномистецтва, її інформаційної та наукової систематизації;
 • здійснення архівної, творчої, культурно-просвітницької, науково-дослідницької та інформаційної діяльності в галузі кінематографії;
 • виконання державного замовлення щодо архівної діяльності, тиражування всіх різновидів фільмової продукції;
 • забезпечення потреб галузі кінематографії України у роботах, послугах і товарах, реалізації прогресивних науково-технічних розробок. 

Основні напрямки діяльності Центру:

 • пошуково-дослідницька діяльність, спрямована на поповнення і відновлення фільмофонду та кіноматеріалів, що мають культурну, мистецьку, історичну і наукову цінність;
 • створення технічних умов для довгострокового зберігання фільмових матеріалів;
 • наукова обробка фільмового фонду та архівно-музейних матеріалів;
 • збирання, опрацювання, зберігання та використання кіноархівних матеріалів, які є складовою частиною вітчизняної кінематографічної спадщини та науково-інформаційним ресурсом українського кінознавства;
 • інформаційна, культурно-просвітницька та редакційно-видавнича діяльність;
 • співпраця з кіноорганізаціями України і зарубіжних країн у кіновиробництві, пропагуванні кіномистецтва та поповнення фільмофонду;
 • взаємодія та співпраця з науко-дослідним кінофотоінститутом з метою розроблення і перегляду діючих нормативних документів у галузі кінематографії;
 • взаємодія та співпраця із закордонними культурними центрами, кіноархівами у межах FIAF, іншими кіноорганізаціями з метою пропагування українського кіномистецтва, обміну фільмовими та архівно-музейними матеріалами;
 • прийняття на депонування кіновідеоматеріалів при захисті фізичними та юридичними особами авторських прав;
 • поширення і рекламування діяльності та продукції Центру, участь в організації і проведенні кінофестивалів, виставок, кіноринків та інших заходів.

За результатами діяльності у І кварталі 2015 року Центр отримав чистий збиток у розмірі – -1 327,0 тис. грн. Для поліпшення фінансового становища та виведення підприємства із збиткового стану в І кварталі 2015 року було скорочено 23 особи, що в подальшій діяльності дасть змогу знизити витрати на фонд оплати праці та на відрахування на соціальні заходи. Також скорочення штату підприємства знизить витрати на споживання паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія, вода). Скорочення працівників кінолабораторії надасть можливість знизити собівартість продукції, що в свою чергу надасть змогу зменшити валовий збиток. Також планується збільшення надходжень від здачі вільних площ підприємства новим орендарям.

Результати діяльності кіноархіву Центру 

У І кварталі 2015 року працівниками кіноархіву Центру продовжено формування фільмофонду. За рахунок надходжень від кіностудій та фізичних осіб взято на облік – 2 од. обліку позитивних фільмокопій (2 од. зберігання), вихідних матеріалів на цифрових носіях – 19 од. обліку (53 од. зберігання).

Здійснено технічний контроль кіно- і відеоматеріалів, створених на умовах держзамовлення і контроль кіно- і відеоматеріалів після тимчасового користування:

 • вихідних матеріалів  – 10 од. зберігання;
 • позитивних копій       – 19 од. зберігання;
 • відеокасет та дисків – 42 од. зберігання.
                        Всього:   71 од. зберігання. 

Здійснено повторний контроль вихідних матеріалів з метою запобігання біоураженням – 175 од. зберігання.

Видано в тимчасове користування за розпорядженням Державного агенства України з питань кіно: позитивних фільмокопій – 1 од. обліку (10 од. зберігання), вихідних матеріалів на цифрових носіях – 5 од. обліку (13 од. зберігання).

Центр Довженка, 17 травня 2015 року