f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Проект постанови «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»

31.08.2015

18 серпня 2015 року Міністерство культури України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», що уточнює процедуру державної реєстрації фільмів і змінює систему індексів, що визначають глядацьку аудиторію фільмів і умови їх демонстрування у кінотеатрах і на телебаченні. Подаємо текст документу.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1315

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 «Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33 ст. 1253; 2001 р., № 13, ст. 554; 2004 р., № 42 cт. 2769; 2006 р., №3 ст. 89; 2006р. № 10 ст. 622; 2010 р., № 50 ст. 1663; 2011 р., № 59 ст. 2368; 2012 р., № 18 ст. 659), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                            2015 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1315

1. У Положенні про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац другий підпункту а) після слів «на кіноплівці» доповнити словами «або цифрового примірнику фільму»;

абзац другий підпункту б) після слів «на кіноплівці» доповнити словами «або цифровому примірнику фільму»;

у абзаці четвертому підпункту б) вилучити слова «або кіноплівці»;

підпункт в) вилучити.

2) пункт 4 після слів «та за її межами (далі – фільми)» доповнити словами «і підтверджує законність такої діяльності на території України, будь-яким розповсюджувачам (дистриб’юторам, прокатникам)»;

3) підпункт «а» пункту 5 викласти у такій редакції:

«а) власникам кінотеатрального права - на кожний фільм. Кількість примірників прокатного посвідчення відповідає заявленій власником кінотеатральних прав кількості кіновидовищних закладів, спланованих для здійснення демонстрування або розповсюдження даного фільму.

Власник кінотеатрального права передає кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення на період демонстрування та/або розповсюдження фільму. У разі передання державним кінопрокатним підприємством фільмокопії кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення може залишатися безпосередньо на цьому підприємстві;».

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних прав на фільм подає до Держкіно:

а) заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначаються назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, країна і студія-виробник, рік створення (виробництва);

б) оригінал або нотаріально засвідчену у встановленому порядку копію (ксерокопію) угоди (контракту, договору), іншого документу, який підтверджує право даної особи на розповсюдження і демонстрування фільму. До копій документів, складених іноземною мовою, додаються засвідчені копії цих документів у перекладі українською мовою. У разі, якщо угода передбачає надання права на перелік фільмів, власник відповідних прав надає примірник оригіналу або нотаріально засвідченої копії (ксерокопії) угоди (контракту, договору), іншого документу, який підтверджує право даної особи на розповсюдження і демонстрування першого фільму з переліку, стосовно якого подано заяву на видачу прокатного посвідчення. До кожного наступного фільму з переліку, долучається засвідчена заявником копія додатку до угоди або іншого документу, що підтверджує перелік фільмів, стосовно яких надані права.

в) коротку анотацію фільму, довідку про основний творчий склад знімальної групи та про метраж і тривалість фільму, засвідчені підписом власника відповідних прав на фільм;

г) власники кінотеатральних прав забезпечують можливість перегляду фільму, дубльованого (озвученого, субтитрованого) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України, представникам Держкіно та, за потреби, представникам експертної комісії.

Власники телевізійних прав та власники прав домашнього відео надають фільмокопію на інших носіях, яка відповідає технічним вимогам для перегляду, дубльована (озвучена, субтитрована) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України.

Відповідальність за достовірність даних поданих до Держкіно для одержання прокатного посвідчення несе власник відповідних прав на фільм.».

5) пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Розгляд заяви, прийняття рішення щодо державної реєстрації фільму або відмови у ній та видача прокатного посвідчення здійснюється протягом 10 робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення. У разі позитивного рішення Держкіно присвоює кожному фільму державний реєстраційний номер та видає прокатне посвідчення.

У разі, якщо заява про видачу прокатного посвідчення подається щодо фільму, на який раніше видавалося прокатне посвідчення (незалежно від особи заявника), така заява розглядається протягом 5 робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

Під час державної реєстрації для кожного фільму встановлюється один з таких індексів, що визначає глядацьку аудиторію та відповідно до неї, умови розповсюдження і демонстрування фільму:

індекси фільмів, що не мають обмеження глядацької аудиторії:

«ДА» – цей індекс встановлюється для фільмів, які спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для дитячого сприйняття.

Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі.

«ЗА» – цей індекс встановлюється для фільмів, які розраховані на сімейний перегляд та які порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів незалежно від їх віку.

Реалії складної дійсності мають подаватися з максимальною умовністю. Виключаються будь-які сцени, що містять натуралістичний показ жорстокості і насильства, фізіології.

«12» – фільм, перегляд якого рекомендується дітям до 12 років тільки у супроводі батьків.

Цей індекс встановлюється для фільмів, які розраховані для загальної аудиторії, однак можуть містити деякі сцени, котрі батьки можуть вважати не прийнятними для самостійного перегляду дітей. Допустимими є сцени, що включають короткі й епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання слів ненормативної лексики, якщо воно підкреслює належність персонажів до певних прошарків суспільства, присутня в оригіналі за задумом режисера і необхідна для розвитку сюжету. Такі сцени повинні бути короткими за хронометражем, зняті з використанням засобів художньої виразності, їх необхідність обумовлена логікою сюжету.

«16» – фільми, перегляд яких забороняється особам віком до 16 років;

Фільми цієї категорії можуть мати сцени з обмеженим ступенем насильства та жорстокості, такі як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене зображення нещасного випадку або катастрофи. Вони також можуть мати сцени, що включають короткі й епізодичні зображення оголеності, сцени кохання без сексуальної поведінки, епізодичне використання грубих слів, ненормативної лексики, якщо вона підкреслює належність персонажів до певних прошарків суспільства, присутня в оригіналі за задумом режисера і необхідна для розвитку сюжету.

Такі сцени повинні бути короткими за хронометражем (до 3 хвилин), зняті з використанням засобів художньої виразності, їх необхідність обумовлена логікою сюжету.

До цієї категорії можуть бути віднесені фільми, які мають художню цінність, створені в руслі сучасних течій та напрямків кіно або молодіжної субкультури, мають деякі сцени, що виходять за межі загальноприйнятої моралі, важливі для сприйняття сюжету.

індекси фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії:

«18» – ця категорія включає фільми таких жанрів, як бойовики, трилери, містика, специфічними атрибутами яких є сцени насильства, жорстокості, натуралізму. Їх наявність має бути виправдана логікою сюжету та втілена на екрані з максимальним ступенем умовності. У фільмах цієї категорії можуть мати місце художньо виправдане насильство, наочне зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків, доречне вживання непристойностей. Крім цього, до цієї категорії можуть відноситись фільми, що мають художньо виправдані сцени антисоціальної поведінки у відверто переконливій формі.

Індекс фільму зазначається у прокатному посвідченні.».

6) підпункти «б» та «в» пункту 8 викласти у такій редакції:

«б) демонстрування фільмів кінотеатрами і кіновідеоустановками здійснюється за умови попередження глядача про встановлені обмеження та дотримання встановленого часу демонстрування фільму:

«ДА», «ЗА» – на будь-яких сеансах, без обмежень по віку;

«12» – на будь-яких сеансах. Особам віком до 12 років у супроводі батьків або осіб, що їх замінюють;

«16» – на будь-яких сеансах. Перегляд забороняється особами віком до 16 років;

«18» – на сеансах з 18.00 до 6.00. Перегляд забороняється особам віком до 18 років;

Відповідальність за порушення встановлених вікових обмежень та умов демонстрування фільмів несе демонстратор фільму.

в) демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється за наступних умов з обов’язковим інформуванням про обмеження глядацької& аудиторії у вигляді позначки:

«ДА» – у будь-який час, за умови дублювання чи озвучення фільмів українською мовою (за винятком навчальних каналів, програм і фільмів тощо) та інформування телеглядачів в формі позначки про встановлену категорію на початку фільму;

«ЗА» – у будь-який час за умови інформування телеглядачів в формі позначки про встановлену категорію на початку фільму;

«12» – у будь-який час за умови інформування у вигляді позначки про встановлену категорію фільму протягом усієї тривалості демонстрування фільму;

«16» – у будь-який час за умови інформування у вигляді позначки про встановлену категорію фільму протягом усієї тривалості демонстрування фільму;

«18» – з 22 до 6 години за умови інформування у вигляді позначки про встановлену категорію фільму протягом усієї тривалості демонстрування фільму.».

7) пункт 9 після слів «представники заінтересованих» доповнити словами «об’єднань у сфері телебачення та кінематографії», слова «експертній комісії» замінити словами «кожному з членів експертної комісії», слово «чотирьох» замінити словом «п’яти»;

8) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів за наявності принаймні однієї з таких підстав:

невідповідності поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та Закону України «Про кінематографію»;

наявності у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільми порнографічного характеру, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів;

одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку;

наявності обставин, передбачених частинами першою, другою та третьою статті 15 Закону України «Про кінематографію».».

9) у пункті 12:

абзац перший після слів «зазначених у пункті 6 цього Положення,» доповнити словами «а також, у разі виявлення обставин, передбачених частиною третьою статті 15 Закону України «Про кінематографію», після видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму, у тому числі внесення одного з учасників фільму до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку.»;

у абзаці третьому слова та знаки «наказом Держкіно. Наказ надсилається власнику» замінити словами та знаками «наказом Держкіно, про що у строк який становить 3 робочих дні повідомляється власник»;

у абзаці четвертому вилучити слова та знаки «, укладені угоди (контракти, договори)»;

доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту «Інформація про видані прокатні посвідчення розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", окрім даних про власника прав.»;

у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

10) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

«У разі продовження терміну дії прав на фільм, визначеного угодами (контрактами, договорами), власник подає заяву з наданням виключно тих документів, що підтверджують продовження терміну дії прав, а Держкіно приймає рішення про продовження терміну дії прокатного посвідчення або про видачу нового прокатного посвідчення.».

11) у пункті 17 слова «фільми, вироблені в Україні (крім фільмів з індексом «Х21»,» замінити словами «національні фільми»;

12) у пункті 18 цифри та знаки «Х21» замінити цифрами та знаками «18»;

13) у пункті 19 цифри та знаки «Х21» замінити цифрами та знаками «18», слова «(крім фільмів з індексом «Х21»)» вилучити;

14) у пункті 21:

у абзаці першому слова «для кінотеатрального права – на звороті оригіналу прокатного посвідчення;» вилучити;

доповнити пункт абзацом першим такого змісту:

«21. Надання кінотеатрального права розповсюдження, демонстрування фільму одним власником відповідних прав на фільм іншому власнику засвідчується на звороті оригіналу прокатного посвідчення; У разі надання власником кінотеатральних прав на фільм відповідних прав на тимчасове демонстрування у кіновидовищному закладі, засвідчення надання такого права на звороті оригіналу прокатного посвідчення не обов'язкове при наявності оригіналу угоди про надання права тимчасового демонстрування, укладеної між власником кінотеатральних прав та демонстратором, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму у кіновидовищному закладі.»

у зв’язку з цим абзаци перший другий вважати абзацами другим третім

15) у пункті 22:

слова «державних інспекторів з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, Держспоживстандарту» замінити словами «Державна служба інтелектуальної власності, Держспоживінспекція» у відповідному відмінку;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«МВС, Мінкультури, Держкіно, ДФС, Держкомтелерадіо та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в межах своєї компетенції – щодо контролю за додержанням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» та інших законів у сфері захисту суспільної моралі.».

16) доповнити пунктом 25 такого змісту:

«25. Перехідні положення

1. Встановити наступний порядок застосування індексів, що визначають глядацьку аудиторію у прокатних посвідченнях, виданих до набрання чинності даною Постановою:

а) ільми, що отримали індекс «14» і «16» мають категорію «16».

б) Фільми, що отримали індекси «18» і «Х21» вважаються такими, що мають категорію «18».».

17) додаток 1 до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів викласти у новій редакції, що додається.

Міністерство культури України, 18 серпня 2015 року