f y
Національна спілка кінематографістів України

Документи й матеріали

Постанова VІ (ХІІ) З'їзду Національної Спілки кінематографістів України

24.04.2013

ПОСТАНОВА  

VІ (ХІІ) З'їзду Національної Спілки кінематографістів України

м.Київ 23 квітня 2013 року

Заслухавши  та обговоривши доповідь Голови  НСКУ Тримбача С.В. та Голови Контрольно-ревізійної комісії Завгородньої О.В.,  З'їзд констатує:

1. За звітний період робота Правління загалом була спрямована на дотримання основних статутних положень НСКУ, Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі Спілки”, внесення змін до Закону України „Про кінематографію”, удосконалення інших законодавчих  норм, що регулюють  діяльність у сфері  кіноіндустрії.

2. Значну роботу Правлінням НСКУ  та членами Спілки в цілому  було присвячено виробленню концептуальних засад реформування кіногалузі, розв’язанню  проблем, пов’язаних з авторським правом.

3. За звітний період Правління прагнуло підтримувати міжнародні творчі зв’язки з кінематографістами різних країн у межах фестивальної діяльності. Взято участь у проведенні міжнародних та вітчизняних фестивалів „Крок”, „DocuDays UA”, „Кінокімерія”. НСКУ була співорганізатором роботи Міжнародної кіношколи (Київ, 2011).  Провадився  показ  прем’єр  російських фільмів, країн СНД, цикл програм французьких кінострічок, кіно Аргентини, інших країн.

4. У багатьох напрямках розгорталась професійно-творча діяльність Спілки. Зокрема регулярно проводились: прем’єри  нових вітчизняних фільмів; ювілейні  творчі вечори; вечори  пам’яті визначних діячів українського кіно; ретроспективні  покази кращих творів українського кіномистецтва; покази  кращих фільмів зарубіжних кіномитців (Росії, Литви, Франції, Аргентини);щорічні творчі акції „Мистецтво молодих”, „Анімакрок. Зупинка на вимогу”, щомісячні  акції “Російське кіно. Прем`єра в Києві”; клуб „Літературна вітальня” (модератор А.Курков), клуб „Кіно і філософія” (модератори С.Пролєєв та О.Рутковський); презентації книжок з проблем кіномистецтва, авторами яких є члени НСКУ.

Проводились «круглі столи», семінари, науково-творчі конференції, результати яких було оприлюднено  на сторінках багатьох  ЗМІ.

5. Значну роботу проводило Правління  з питань соціального захисту членів Спілки, забезпечуючи: медичне обслуговування членів НСКУ в поліклініці НАН України; матеріальну допомогу членам НСКУ; оплату  ритуальних послуг.

Правління НСКУ займалося:

питаннями, пов’язаними  з отриманням з нежитлового  фонду  в органах державної та муніципальної влади  м. Києва, Одеси, Ялти фонду творчих майстерень для членів НСКУ; питаннями призначення президентських, урядових та муніципальних стипендій визначним  діячам українського кіномистецтва  тощо.

6. Поліпшено роботу щодо інформування членів НСКУ про події кінематографічного життя, доволі ефективною була робота сайту Спілки, регулярно видавалися інформаційні бюлетені „Кіно: інформація, коментарі”.

7. Нині в НСКУ діє 2 відділення і 15 осередків. Спілка поповнилася  141 особою.

Разом з тим з’їзд констатує, що в  роботі Правління були певні недоліки, пов’язані  головним чином з труднощами у фінансуванні діяльності НСКУ.

Крім  того, частина членів Правління формально ставилася до своїх обов’язків.

Обговоривши звіт Правління НСКУ та Контрольно-ревізійної комісії, З'їзд

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати роботу Правління за звітний період задовільною.

2. Визнати роботу Контрольно-ревізійної  комісії задовільною.

3. Затвердити Статут Національної  спілки кінематографістів України із змінами та доповненнями  

4. Голові НСКУ Тримбачу С.В. погодити Статут НСК України із змінами та доповненнями згідно чинного законодавства.

5. Секретаріату правління НСК  України забезпечити приведення  положень відділень, осередків, підприємств Спілки та всіх інших документів у відповідність до Статуту Національної спілки кінематографістів із змінами та доповненнями.

6. Ініціювати проведення  циклу „круглих столів”, дискусій  щодо принципів формування програми  виробництва фільмів за державним замовленням та за державної підтримки.

Розробити рекомендації щодо підготовки програми реставрування фільмів української кінокласики.

7.  Підтримати практику підготовки  та випуску фільмів у цифровому  форматі з метою популяризації  вітчизняної кіноспадщини. Рекомендувати  правлінню НСКУ ширше пропагувати  національну кіноспадщину в регіонах України.

8. Схвалити діяльність Кримського  відділення НСКУ щодо відродження  кінематографічної бази та залучення  інвесторів для фінансування  створюваних кіноструктур.

9. Взяти участь у розробці  „Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2013-2023 роки”, інших законодавчо-правових актів України, які регулюють діяльність кіногалузі.  

10. Розробити та подати Держкіно України пропозиції щодо вдосконалення механізму державної підтримки та формату пітчингу. Зокрема, передбачити, що підт римка кінопроекту мусить обов`язково враховувати запити українського глядача.

11. Запропонувати основні принципи розробки системи державної підтримки страхування ризиків під час виробництва  фільмів та подати їх на розгляд Держкіно України.

12. Правлінню НСКУ виробити концепцію розвитку кінопрокату, яка б враховувала реалії нового часу. Наполягати на створенні і впровадженні єдиної державної систематизованої системи інформації щодо показу  фільмів. Запропонувати заходи щодо залучення муніципальних органів влади до роботи з реанімації кінематографічного сектору економіки.

13. Звернутися до Держкіно України з пропозицією щодо розробки концепції реструктуризації організацій кіногалузі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства, яке б виключало продаж та перепрофілювання діяльності  державних кіноорганізацій.

14. Ініціювати розгляд на законодавчому рівні механізмів  регулювання та захисту українського ринку кінопродукції (квоти, податки тощо) і створення стимулів для розвитку інфраструктури  національної кінематографії.

15. Запропонувати Міністерству культури України комплекс заходів, пов’язаних  із радикальним підвищенням рівня підготовки кадрів для вітчизняного кіно  та розширення номенклатури спеціальностей. Зокрема, передбачити створення закладів середньої спеціальної освіти для підготовки фахівців у сфері кінематографа.

16. Запропонувати зміни до чинного законодавства, які передбачатимуть відповідальність державних та приватних кіно-відео-телекомапній за умови та наслідки виробничої практики студентів.

Звернутися до Міністерства освіти України з обґрунтуванням комплексних змін щодо статусу та оплати викладачів творчих вузів.

17. Продовжити роботу над розв’язанням  питань щодо поліпшення пенсійного забезпечення членів Національної спілки кінематографістів України.

18.  Доручити секретаріату правління  НСКУ активізувати роботу щодо  відзначення 120-ї річниці від  дня народження Олександра Довженка та  Віри Холодної.

19. Правлінню НСКУ вжити заходів  задля підтримки кінофестивалю  „Кришталеві джерела”

20. Правлінню НСКУ розглянути  можливість розробки типових  договорів при укладанні трудових  угод для роботи над кінопроектами.

21. Правлінню НСКУ розглянути  питання про законність наказу колишнього міністра культури України Вовкуна В.В. щодо інтелектуальної власності авторів фільмів, створених до 1991 року.

22. Рекомендувати Правлінню НСКУ  розглянути питання про виключення  Фоменка І.М. (м. Суми) з НСКУ.